Biuro tłumaczeń PROGRES powstało w 1995 r. i specjalizuje się w pisemnych tłumaczeniach z/na język angielski i język niemiecki, wykonywanych zarówno jako tłumaczenia zwykłe jak i uwierzytelnione tłumaczenia przysięgłe. Istotną część naszej działalności stanowią także tłumaczenia specjalistyczne.

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA ANGIELESKIEGO:

mgr Magdalena Balicka


TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA NIEMIECKIEGO:

mgr Zbigniew Zembrzuski


 • Krótkie terminy
 • Niskie ceny
 • Rabaty dla stałych klientów
 • Zniżki już przy trzech dokumentach
 • Możliwość przesyłania dokumentów przez Internet (dokumenty niewierzytelne)
 • Usługa expres


ZAPRASZAMY!Tłumaczenia pisemne to jedna z najważniejszych usług w naszej ofercie. Nasi tłumacze są odpowiednio przygotowani do tłumaczenia każdego rodzaju tekstów – od dokumentów, certyfikatów, faktur, instrukcji, regulaminów, przez artykuły, materiały reklamowe, zaproszenia, recenzje, na stronach internetowych, literaturze pięknej i filmach kończąc. Wykonujemy zarówno tłumaczenia zwykłe, jak też przysięgłe, które muszą spełniać określone wymogi ustawowe. Oferta tłumaczeń pisemnych jest podzielona na cztery pakiety, dostosowane do różnych potrzeb Klientów. Nasi tłumacze zadbają nie tylko o poprawność tłumaczenia, ale także skuteczność tekstu, odpowiedni styl i dostosowanie do kontekstu.

OFERUJEMY TŁUMACZENIA DOKUMENTÓW:
 • metryki urodzenia,
 • odpisy aktów zgonu,
 • świadectwa szkół średnich/wyższych,
 • dokumentów celnych,
 • świadectw o niekaralności,
 • dyplomów,
 • świadectw pracy,
 • dokumentów sądowych,
 • dokumentów specjalistycznych dla firm.

Zapewniamy profesjonalne, szybkie i co najważniejsze tanie wykonanie zlecenia …

TŁUMACZENIA DOKUMENTÓW DZIELIMY NA ZWYKŁE, UWIERZYTELNIONE, TECHNICZNE I SPECJALISTYCZNE:

Zwykłe  -są to tłumaczenia nie przekraczające 1800 znaków (liczonych łącznie ze spacją) na jednej stronie obliczeniowej i nie wymagają uwierzytelnienia pieczęcią przez tłumacza przysięgłego.

Uwierzytelnione  -są to tłumaczenia wymagające uwierzytelnienia przez tłumacza przysięgłego, strony przeliczeniowe do 1125 znaków (liczonych łącznie ze spacją).

Techniczne/Specjalistyczne  -są to tłumaczenia często wymagające od tłumacza wiedzy z danych dziedzin, koszty takich tłumaczeń zazwyczaj są trochę wyższe, a czas ich realizacji nieco dłuższy, jednostka przeliczeniowa 1125 znaków.

ZASADY REALIZOWANIA TŁUMACZEŃ:

 1. Tłumacz nie jest zobowiązany do tłumaczenia dosłownego, lecz ma za zadanie oddać wiernie sens tekstu źródłowego zgodnie z naturą i specyfiką obu języków. Z drugiej strony nie wolno mu „tworzyć nowego tekstu” przez dodawanie treści i znaczeń, których tekst oryginalny nie zawiera.
 2. Odpowiedzialność firmy dokonującej tłumaczenia ogranicza się wyłącznie do wysokości kwoty zlecenia.
 3. Firma dokonująca tłumaczenia nie odpowiada za szkody i straty powstałe w związku z wykorzystaniem wykonanego tłumaczenia przez Zleceniodawcę.
 4. Jakakolwiek własna ingerencja Klienta w przetłumaczony tekst bez wiedzy i zgody Firmy dokonującej tłumaczenia zwalnia Firmę z odpowiedzialności za ten tekst.
 5. Wszelkie większe zmiany czy uzupełnienia w oryginale tłumaczonego tekstu, wprowadzone do niego przez Klienta po zawarciu Umowy mogą stanowić podstawę do ponownych negocjacji warunków Umowy i ewentualnej zmiany terminu i ceny tłumaczenia.
 6. W przypadku odwołania zlecenia po zawarciu Umowy i przekazaniu tekstu do tłumaczenia, Klient zobowiązany jest do uregulowania należności za tłumaczenie w wysokości odpowiadającej bieżącemu zaawansowaniu prac nad tym tłumaczeniem.
 7. Przy zleceniach innych niż w trybie zwykłym, zastrzegamy sobie prawo do zaangażowania więcej niż jednego tłumacza do zlecenia oraz nie zachowania jednolitej terminologii tłumaczenia. W przypadku wymagania przez Zleceniodawcę jednolitej terminologii, konieczne jest przekazanie firmie źródła fachowego słownictwa oraz umożliwienie konsultacji z przedstawicielem Zleceniodawcy. Wymaganie jednolitej terminologii może wpłynąć na przekroczenie wymaganego przez Zleceniodawcę terminu realizacji zlecenia bez konsekwencji finansowych dla firmy dokonującej tłumaczenia.
 8. Firma nie ponosi odpowiedzialności za spóźnienia wynikające z zakłóceń połączeń faksowych, poczty elektronicznej, ani za czas dostarczenia tłumaczenia pocztą czy dojazdu kuriera.
 9. Wszelkie zastrzeżenia przyjmujemy do 7 dni od wydania tłumaczenia.

Współpracują z nami zarówno klienci instytucjonalni, z których najwięksi to m.in.:
KOMENDA POLICJI W PRUSZCZU GDAŃSKIM
Komenda Policji w Gdańsku,
Prokuratura Rejonowa Pruszcz Gdańsk
Urząd Miejski w Gdańsku,
Uniwersytet Gdański
Compensa SA
Kappa Polska Sp. Z o.o.
Norwood
MERCEDES-BENZ EUROTRUCK
ENSTO POL
Zakład Pogrzebowy WRZOS
ABC BUDOWNICTWO Straszyn
ELECTRO-BIS Gdynia
jak i szerokie grono klientów indywidualnych.